Bostadsrättsföreningar

Vi på Mölnlycke Måleri AB garanterar kvalitativt utförda arbeten av utbildade målare med ett professionellt bemötande. Vi har utfört olika typer av arbete för bostadsrättsföreningar i Göteborgsområdet. Vi har även nära samarbete med byggföretag för att kunna erbjuda den typen av tjänster i
burkOchPensel_smallsamband med att vi utför måleriarbeten.

Typer av vanligt återkommande arbeten:
Fasadmålning
Fönstermålning
Trapphusmålning
Renoveringsarbeten i lägenheter
Takmålning